Foto-Galeria 2005 :: Mapa Kortowiady :: Program Kortowiady :: Regulamin Imprezy :: Forum Kortowiady :: Autobusy


Wstęp :: Bój Wydziałów - Regulamin

BÓJ WYDZIAŁÓW

"Bój wydziałów" : studencka impreza rozrywkowo - kulturalna, odbywającą się od samych początków Juwenaliów Olsztyńskich (początkowo rozgrywaną jako "Turniej DS.-ów"). Jej istotą jest rywalizacja pomiędzy poszczególnymi wydziałami o miano najlepszego.

Jak co roku, Samorząd Studencki postawił przed żakami ze wszystkich czternastu wydziałów Uniwersytetu zadanie przedstawienia krótkich scenek na zadany temat. W tegorocznym "Boju" Każdy z wydziałów ma przedstawić dwie trzyminutowe scenki pod tytułem:

  1. Dawni kontra współcześni
  2. Przed i po

 

Interpretacja tematów jest dowolna, choć musi być widoczne, jasne dla publiczności i Jury do nich nawiązanie (np. w scence drugiej występ powinien mieć sekwencję stan - zdarzenie - stan).

Pierwsza konkurencja to występ pod hasłem "Dawni kontra współcześni". 14 wydziałów występuje w losowej kolejności. Po krótkiej przerwie rozegrana zostanie druga konkurencja - "Przed i po".

 

KTO WYGRYWA?

Występy ocenia jury, w skali od 1 do 10 bezpośrednio po prezentacji danego wydziału. Członkowie Jury prezentują przyznane przez siebie noty publiczności przy pomocy tabliczek. Suma not (pomniejszona o ewentualne punkty karne) decyduje o miejscu wydziału w poszczególnej konkurencji (przyznaje się tzw. Małe Punkty od 1 do 14, przy czym 14 p. otrzymuje wydział o największej sumie not Jury).

Suma Małych Punktów i 1/2 punktów uzyskanych przez wydział w Wyścigach Smoczych Łodzi, decyduje o ostatecznych wynikach zmagań.


 

Nieprzestrzeganie regulaminu w trakcie trwania konkursu powoduje dyskwalifikację Wydziału lub naliczenie punktów karnych, zależnie od decyzji jury.

 

!!! DLA PUBLICZNOŚCI !!!

  • Na imprezę można wejść tylko mając na sobie tegoroczną koszulkę wydziałową.
  • Widzowie poszczególnych wydziałów zajmują sektory dla swojego wydziału przeznaczone.
  • Prosimy nie wnosić opakowań szklanych!
  • W trakcie imprezy wiele konkursów z nagrodami.
  • Podczas Boju Wydziałów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na cel charytatywny!!! Koniecznie weżcie ze sobą trochę grosza!!!
Grafika : bratn.com

All rights reserved by Kortowiada.pl

Hosting :OLMAN Olsztyn