Foto-Galeria 2005 :: Mapa Kortowiady :: Program Kortowiady :: Regulamin Imprezy :: Forum Kortowiady :: Autobusy


Oto koszulki wydziałowe. Umożliwiają one wstęp na imprezy zamknięte, dostępne tylko dla studentów.

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Biologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Teologii

 

Grafika : bratn.com

All rights reserved by Kortowiada.pl

Hosting :OLMAN Olsztyn