Wiele wieków temu Olimpijscy Bogowie zażyczyli sobie dla rozrywki oglądać zmagania śmiertelnych. Ich pot, krew i łzy nagradzając chwałą, sławą i życiem wiecznym. W uznaniu wielkości tychże wydarzeń studenci zdecydowali się odzwierciedlić te zmagania. Jednak Żacy nie mieli boskiego poparcia, zaś krew, pot i łzy nie w smak im były. I tak powstał Bój Wydziałów. Zmagania te dzielą się na dwie konkurencje. W pierwszej studenci sami reprezentują swój wydział, dając upust własnej kreatywności, wytrwałości i talentowi aktorskiemu. Wszystko pod okiem surowego, sprawiedliwego, choć nie pozbawionego poczucia humoru Jury. Następnie oczom sędziów ukazuje się druga scenka. Tu dla studentów przygotowano zadanie specjalne w postaci Dziekana danego wydziału, który nie tylko wspiera, ale też pozwala sobie na powrót do czasów studenckich i wspólną zabawę z Żakami. Spośród zmagających się, Jury wybiera jeden wydział, który otrzymuje puchar pełen ambrozji i wieczną chwałę (do przyszłej Kortowiady) wśród Żaków. W tym roku konkurencje noszą wdzięczne nazwy "Jak żyć?" i "Bohaterowie książek".


Kolejność występowania Drużyn i Dziekanów:
 1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 3. Wydział Nauk Medycznych
 4. Wydział Prawa i Administracji
 5. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
 6. Wydział Teologii
 7. Wydział Nauk Technicznych
 8. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 9. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 10. Wydział Biologii i Biotechnologii
 11. Wydział Nauk Ekonomicznych
 12. Wydział Humanistyczny
 13. Wydział Sztuki
 14. Wydział Matematyki i Informatyki
 15. Wydział Nauk Społecznych
 16. Wydział Nauki o Żywności