Kontakt dla przedstawicieli mediów:
media@kortowiada.pl

Sponsorzy, współpraca, partnerzy:
biuro@kortowiada.pl

Kontakt dla zespołów:
zespoly@kortowiada.pl