Po raz kolejny, na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem Kortowiady przez Paradę Wydziałów, w heroicznym pojedynku zmierzą się mieszkańcy akademików, zmagając się o miano najpiękniej udekorowanego Domu Studenckiego. Tradycyjnie, akademiki zostaną ocenione przez szanowne grono jury, a zwycięzcy otrzymają wartościową nagrodę z puli idącej w tysiące złotych. 2010 i 2011 rok należał do DS4, którego mieszkańcy wykazali się niebywałą wyobraźnią i zaangażowaniem. Po piętach deptali im studenci z DS7, DS11 i DS6. Ci ostatni zwyciężyli trzy lata temu. Czy powrócą na najwyższy stopień podium? A może ktoś inny strąci króla z tronu?
W tym roku tematem przewodnim jest świat sportu. Okaże się kto jest koko spoko a kto nie trafi w gusta jury jak Ramos karnego? Przekonajcie się sami! Oficjalny początek imprezy – środa, godzina 15:00.
Na naszej stronie najszybciej zobaczysz zdjęcia z przebiegu wystroju, a także najszybciej poznasz numer zwycięskiego akademika.

Tematem tegorocznego wystroju jest - Świat sportu.

Regulamin oceny „Wystroju Akademików”  Kortowiada 2012
 1. Konkurs organizowany jest przez Radę Osiedla Akademickiego i Fundację ŻAK UWM w Olsztynie dnia 16.05.2012r.
 2. Temat przewodni konkursu „Świat sportu”.
 3. W skład jury oceniającego wchodzą:
  • Przedstawiciel władz UWM w Olsztynie
  • Przedstawiciel Fundacji ŻAK
  • Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  • Przedstawiciel Akademickiego Centrum Kultury
  • Przedstawiciel Agencji Fotograficznej „Myszki”
  • Przedstawiciel UWM FM
 4. Postanowienia ogólne
 5. Podczas wystroju akademików zaleca się wystrój wewnętrzny oraz zewnętrzny budynków. Nie dopuszcza się ze względów bezpieczeństwa przystrajania dachów budynków. Dopuszcza się możliwość sponsorowania wystroju przez firmy lub instytucje, zależy to jednak od indywidualnych starań poszczególnych Domów Studenckich.
 6. Kryteria punktowania Wystroju Akademików:
  • Wkład pracy włożony w wykonanie wystroju - punktacja: 0 - 6 pkt
  • Oryginalność pomysłu - punktacja 0 - 6 pkt.
  • Sprawna organizacja pokazu - punktacja 0 - 6 pkt
  • Ogólne wrażenie komisji oceniającej - punktacja 0 - 6 pkt
 7. Maksymalna ilość punktów: 24