Poniższy formularz pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania wobec organizatora imprezy i umożliwi Państwu bezpieczne uczestniczenie w poszczególnych imprezach. Prosimy zatem o wypełnienie poniższego
formularza ( kierowany do osób powyżej 16 roku życia). Pomoc organizatora jest ograniczona. Rejestracja nie gwarantuje pomocy udzielanej przez organizatora.
Z osobami, które wypełnią poniższy formularz będziemy kontaktować się osobiście.

Dane kontaktowe

Rodzaj niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Czy poruszasz się na wózku inwalidzkim?

Czy uczestniczyłeś kiedyś w Juwenaliach Olsztyńskich?

Jeśli tak, to co sprawiło Ci najwięcej problemów podczas uczestnictwa w Kortowiadzie?

Jakiej formy pomocy oczekiwałbyś od organizatora tegorocznej Kortowiady 2012?

Czy obecność innej osoby jest Ci niezbędna do uczestnictwa w Juwenaliach?

Jeśli tak to, czy oczekujesz opiekuna ze strony organizatora?

W jakich imprezach w ramach Kortowiady chciałbyś uczestniczyć? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Czy jesteś w stanie sam dotrzeć na wybrane przez siebie imprezy?

Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na poszczególne imprezy, podaj adres skąd mamy Cię odebrać?

Jeśli uważasz że poprawnie wypełniłeś(aś) formularz - kliknij przycisk poniżej