Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!

23-26 maja 2013

Niepełnosprawni - formularz zgłoszeniowy

W tym roku po raz kolejny Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść z pomocą do osób z niepełnosprawnością. Każda osoba niepełnosprawna, po uprzedniej weryfikacji formularza będzie uprawniona do wstępu na strefę wyznaczoną przez Organizatora wraz z opiekunem w godzinach odbywania się koncertów na Górce Kortowskiej.
Poniższy formularz pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania wobec organizatora imprezy i umożliwi Państwu bezpieczne uczestniczenie w koncertach na Górce Kortowskiej w pobliżu sceny. Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza (kierowany do osób powyżej 16 roku życia).
Liczba miejsc na strefie jest ograniczona ze względów logistycznych.
Z osobami, które wypełnią poniższy formularz będziemy kontaktować się osobiście.
Zgłoszenia przyjmowane będą do środy 22 maja do godziny 18. Po upłynięciu powyższego terminu ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Regulamin pomocy osobom niepełnosprawnym
  1. Wstęp do strefy wyznaczonej przez Organizatora mają wyłącznie osoby posiadające Identyfikator wydany przez Organizatora
  2. Każda osoba niepełnosprawna ma obowiązek znajdować się w strefie wyznaczonej przez Organizatora z opiekunem przez cały okres przebywania w strefie.
  3. Opiekun nie ma prawa samodzielnie opuszczać strefy wyznaczonej przez Organizatora.
  4. Opuszczenie strefy przez opiekuna równoznaczne jest z koniecznością opuszczenia strefy przez osobę niepełnosprawną
  5. Ochrona ma prawo nie wpuścić do strefy wyznaczonej przez Organizatora osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  6. Wraz z odebraniem Identyfikatora opiekun bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności swojej lub osoby podopiecznej.
  7. Identyfikatory uprawniające do wstępu w strefę wyznaczoną przez Organizatora wydawane będą od czwartku 23 maja w biurze RUSS ul. Kanafojskiego 1 pokój 01, po okazaniu Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej i dowodów tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport)

Dane kontaktowe

Rodzaj niepełnosprawności


Stopień niepełnosprawności

Czy poruszasz się na wózku inwalidzkim?

Czy uczestniczyłeś kiedyś w Juwenaliach Olsztyńskich?

Jeśli tak, to co sprawiło Ci najwięcej problemów podczas uczestnictwa w Kortowiadzie?

Jeśli uważasz że poprawnie wypełniłeś(aś) formularz - kliknij przycisk poniżej