Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!

23-26 maja 2013

Rekord Guinnessa

Jedni rzucają studia, inni kobiety, a jeszcze inni mężczyzn… Studenci UWM-u w tym roku postanowili jednak rzucić biretem. Niby nic w tym dziwnego, ale na ten rzut, a raczej podrzut zwrócone będą oczy całego świata. Tradycyjnie już w niedzielę, podczas ostatniego dnia „Kortowiady”, będziemy próbować zapisać się w annałach Księgi Rekordów Guinnessa. W tym roku zdecydowaliśmy się podjąć próbę pobicia rekordu pod nazwą: Most people throwing mortar boards simultaneously (Najwięcej ludzi podrzucających biret jednocześnie). Obecny rekord, 295 osób, został ustanowiony 30 maja 2012 r. w Londynie (Wielka Brytania). Liczymy, że z Waszą pomocą uda nam się to zrobić, bo czy próba przeprowadzana w Dniu Matki może zakończyć się niepowodzeniem? Już niedługo powinniśmy dostać wytyczne z Biura Rekordów Guinnessa, a potem, miejmy nadzieję, cieszyć się sukcesem.

REKORD POMAGA NAM POBIĆ:


Tak było w Londynie:

Zrób to jeszcze lepiej ! ! ! !

Wytyczne dotyczące rekordu - czyli co musimy zrobić by być lepszi niż  Londyńczycy:

Największa liczba osób, podrzucająca jednocześnie studencki biret.

Definicja rekordu.

Jest to rekord, który ma na celu ustanowienie największej liczby osób podrzucających jednocześnie studencki biret.
Przy ustanawianiu rekordu można użyć wyłącznie oficjalnych nakryć głowy tego typu. Inne nakrycia głowy będą powodem do zdyskwalilfikowania uczestników i odjęcia ich od puli ogólnej.

Szczegółowe wytyczne rekordu:

 1. Przy ustanawianiu rekordu wolno użyć wyłącznie studenckich biretów w formie oficjalnej.
 2. Przed rozpoczęciem próby każdy z uczestników musi umieścić biret na swojej głowie.
 3. Wszyscy uczestnicy muszą wyrzucić biret w górę symultanicznie (dokładnie w tym samym momencie).
 4. Próbę musi rozpocząć wyraźny i głośny sygnał startu, rozpoznawalny dla wszystkich uczestników.
 5. Wszystkie osoby, które będą liczyć ogólną liczbę uczestników, muszą zostać zarejestrowane przez organizatorów wydarzenia przed zaangażowaniem ich w działania.
 6. Szczegóły procesu tej rejestracji dostępne są w wytycznych.
 7. Każdy uczestnik, który niepoprawnie wykona swoją próbę (niejednoczesny podrzut), zostanie odjęty od ogólnej liczby uczestników.
 8. Nie jest wymagane, by biret po wyrzucie w górę, został złapany przez uczestnika próby.
 9. Biret musi być rzucony w górę, nie w bok czy w dół. Nie ma minimalnej wysokości jaką musi osiągnąć biret.
 10. Nie jest wymagane, by próba odbywała się na oficjalnej ceremonii rozdania dyplomów; jednakże wszystkie wytyczne i instrukcje przewodnikowe dot. nakryć głowy muszą być ściśle przestrzegane.
 11. Jeśli próba odbywa się na oficjalnej ceremonii rozdania dyplomów, w tym wypadku, uczestnicy muszą mieć na sobie pełen strój (toga + biret).
 12. Wszystkie warunki naturalne, (pogodowe) muszą zostać zapisane/opisane.

Skomentuj wpis - zapraszamy do dyskusji