Podest dla niepełnosprawnych

Podest dla niepełnosprawnych będzie znajdował się w oznaczonym na mapie miejscu. Nie ma żadnego systemu rejestracji. Miejsce na podeście będzie dostępne dla osoby niepełnosprawnej oraz jego jednego asystenta. Dla utrzymania porządku w tym miejscu będzie się tam znajdował ochroniarz.

Oto mapka: