Przypominamy o Boju Wydziałów!

Najpierw studenci będą przedstawiać scenkę studencką, a następnie Dziekańską. Temat pierwszej z wymienionych brzmi "Po prawej godność, polewaj dalej", dziekani zaś będą towarzyszyć studentom w scence pod tytułem "Zachodni wiatr spienione goni fale".

Jury przyznaje punkty za zgodność z tematem, pomysł, scenografię, choreografię, kostiumy, ścieżkę dźwiękową, zaangażowanie dziekana lub nauczyciela, wydziały mogą zdobywać także punkty dodatkowe.

Przypominamy kolejność występowania Drużyn i Dziekanów:

1. Wydział Matematyki i Informatyki

2. Wydział Nauk o Środowisku

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

4. Wydział Biologii i Biotechnologii

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6. Wydział Bioinżynierii Zwierząt

7. Wydział Humanistyczny

8. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

9. Wydział Prawa i Administracji

10. Wydział Nauk o Żywności

11. Wydział Sztuki

12. Wydział Nauk Społecznych

13. Wydział Nauk Ekonomicznych

14. Wydział Nauk Medycznych

15. Wydział Nauk Technicznych

Zapraszamy!